Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników oraz określa zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym rkonik.com.
Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony internetowej rkonik.com.

Mechanizm cookies

  • Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony internetowe rkonik.com. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików pomagają dostosowywać stronę internetową do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z niej.
  • Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, przy czym może skutkować ograniczeniem funkcjonalnościrkonik.com

Adres IP

Operator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej.

Cookies innych podmiotów

  • Operator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych użytkowników.
  • W reklamach zamieszczanych na stronach stron internetowych rkonik.com mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Wyłączenie odpowiedzialności

  • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Operatora, które zostały zamieszczone na stronach internetowych rkonik.com komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;
  • Operator nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, a także za działania użytkowników, polegające na samodzielnym podaniu do publicznej wiadomości danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej Operatora (v-card lub wizytówki dołączane do kont Jabber).
  • Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych rkonik.com, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony internetowej rkonik.com oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Operatora.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Operatora.

Zmiany Polityki Prywatności

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 2023-03-12.

Skontaktuj się z nami

rKonik.com

20-214 Lublin

NIP: PL9462210966

REGON: 432641138

Dział sprzedaży

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu: +48 81 565 02 44

Nasza infolinia jest dostępna w godzinach od 9:00 do 16:00 (pn-pt).